حضور شهردار لنگرود در همایش نقش فضای مجازی و صنعت ریفرال مارکتینگ در توسعه گردشگری استان گیلان
1398/07/07
200 بازدید

حضور مهندس رجائی شهردار لنگرود در همایش نقش فضای مجازی و صنعت ریفرال مارکتینگ در توسعه گردشگری استان گیلان که در محل سالن شهید املاکی برگزار شد