حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم تشییع و تدفین بسیجی جانباز (کربلائی احمد صفری سخاوت)
1398/09/04
139 بازدید

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم تشییع و تدفین بسیجی جانباز (کربلائی احمد صفری سخاوت)