حضور مصطفی طالبی ″سرپرست شهرداری″ و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در افتتاحیه نمایشگاه طرح اسوه (عملکرد سازمان بسیج)
1401/04/25
61 بازدید

حضور مصطفی طالبی ″سرپرست شهرداری″ و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در افتتاحیه نمایشگاه طرح اسوه (عملکرد سازمان بسیج)