حضور مهندس امیدوار معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در دفتر شهردار لنگرود
1399/06/12
10 بازدید

حضور مهندس امیدوار معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در دفتر شهردار لنگرود جهت تقدیر از زحمات مهندس سید مهدی رجائی و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در مدیریت و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در ایام محرم ، همکاری تنگاتنگ با عوامل انتظامی و هیات های مذهبی ، سیاه پوش کردن معابر و شوارع و رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا