حضور مهندس رجائی شهردار به همراه مهندس مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود و فرماندار و معاونین فرماندار در سطح شهر لنگرود
1397/07/13
538 بازدید

حضور مهندس رجائی شهردار به همراه  مهندس مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود و فرماندار و معاونین فرماندار در سطح شهر لنگرود و بالاسرای لیلاکوه جهت رفع مشکل آبگرفتی