حضور کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم تجمع بزرگ عاشورائیان در شب اربعین حسینی
1398/07/27
42 بازدید

حضور کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم تجمع بزرگ عاشورائیان در شب اربعین حسینی