خط کشی و رنگ‌آمیزی ترافیکی خیابان شهدای سالکویه
1398/10/18
131 بازدید

مسیر فوق الذکر به تازگی و در راستای اجرای نهضت آسفالت ، تحت پروژه روکش آسفالت قرار گرفته بود