در اجرای صورتجلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان صورت گرفت
1399/06/03
22 بازدید

در اجرای صورتجلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان صورت گرفت :

 بی خطر سازی ، تزریق واکسن هاری و پلاک دار نمودن ۱۵ قلاده سگ بلاصاحب به همت شهرداری و با همکاری اداره دامپزشکی

کلیه حیواناتی که عملیات فوق الذکر بر روی آنها اجرا شود ، پس از ۴۸ ساعت رهاسازی میشوند