در چهارمین روز هفته دولت انجام گرفت
1401/06/05
38 بازدید

حضور مصطفی طالبی  "سرپرست شهرداری لنگرود" و یعقوب رمضانی "نائب رئیس شورای اسلامی شهر" در جلسه تقدیر از کارمندان نمونه ادارات و نهادها

در این نشست که فرماندار ، شهرداران تابعه شهرستان، امام جمعه کومله و جمعی از روسای ادارات و نهادها نیز حضور داشتند ، آقای مهندس عبدالله حمیدی و سرکار خانم سیده حاتمه پورمحمدی به عنوان کارمندان نمونه شهرداری لنگرود مورد تجلیل قرار گرفتند