دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود با رئیس اداره پست
1401/07/19
20 بازدید

دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود با رئیس اداره پست 

سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود به مناسبت 17 مهر که روز جهانی پست نامگذاری شده با ناصر شهدی "رئیس اداره پست لنگرود "دیدار و گفتگو کردند 

سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر همچنین با کارکنان این اداره نیز دیدار کردند .