دیدار شهردار لنگرود با رئیس گروه متخصصین ایران و توافق همکاری فی مابین
1397/04/05
815 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود،در حاشیه سفر شهردار لنگرود به تهران جهت پیگیری برای جذب اعتبارات ملی برای شهر لنگرود دیدار با رییس گروه متخصصین ایران صورت گرفت و توافق همکاری فیمابین بسته شد.