دیدار مردمی شهردار لنگرود در راستای تداوم ملاقات های مردمی با شهروندان صورت می گیرد
1398/02/17
119 بازدید

 شهردار لنگرود در ادامه ملاقات های مردمی خود صبح امروز با تعداد زیادی از شهروندان دیدار و به مسائل و مشکلات شهروندان حاضر رسیدگی کرد.