دیدار و ملاقات عمومی شهروندان و شهردار لنگرود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
1399/02/30
329 بازدید

دیدار و ملاقات عمومی شهروندان و شهردار لنگرود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی