دیدار و ملاقات عمومی شهروندان و شهردار لنگرود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ( حداقل نفرات) و پروتکل های بهداشتی
1399/09/11
55 بازدید

دیدار و ملاقات عمومی شهروندان و شهردار لنگرود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ( حداقل نفرات) و پروتکل های بهداشتی