رنگ آمیزی جداول سطح شهر (خیابان خافظ حد فاصل میدان معلم تا میدان شهید املاکی )
1398/09/10
76 بازدید

 ادامه روند رنگ آمیزی جداول سطح شهر  (خیابان خافظ حد فاصل میدان معلم تا میدان شهید املاکی  )