روند پیشرفت زیرسازی خیابان 16 متری جنب اداره اطلاعات شهرستان لنگرود
1396/11/16
453 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود،روند پیشرفت زیرسازی خیابان 16 متری جنب اداره اطلاعات شهرستان لنگرود شامل(شن ریزی و تسطیح )توسط شهرداری لنگرود.