روند پیشرفت کارخانه کمپوست لنگرود زیر ذره بین مسئولین استانی
1401/05/13
248 بازدید

 بازدید دکتر کاظمی "معاون عمرانی استانداری گیلان" به اتفاق هیات همراه، دکتر جلالی "فرماندار لنگرود" ، دکتر محمدنژاد "نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی" ، مصطفی طالبی "سرپرست شهرداری لنگرود" و جمعی از مسئولین شهرستان از وضعیت موجود، راه های دسترسی و روند پیشرفت پروژه ساخت کارخانه کمپوست واقع در مادیان گوابر