زیباسازی غرفه های بازیافت
1398/03/28
254 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود ، طی برنامه ریزی صورت پذیرفته توسط مدیریت پسماند شهرداری و با همت شرکت آرداپاک (مجری طرح جامع پسماند شهر لنگرود) غرفه بازیافت مستقر در خیابان نواب صفوی (بابک) بسان غرفه موجود در سبزه میدان ، بهسازی و زیباسازی خواهد شد.