ساخت فنداسیون و نصب پرچم در میدان شهید املاکی
1394/09/03
1719 بازدید

گزارش تصویری از ساخت فنداسیون و نصب پرچم در میدان شهید املاکی