سلسله بازدید های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه‌های عمرانی سطح شهر در سال 1400
1400/01/24
215 بازدید

 سلسله بازدید های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه‌های عمرانی سطح شهر در سال 1400

 لوله گذاری کوچه مهر هشتم واقع در خیابان آزموده به طول 150 متر

 آغاز عملیات بتن ریزی و زیرسازی کوچه فرعی دوم واقع در بلوار کشاورز کوچه ولایت دوم 

سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان شهید طالقانی روبروی اداره آموزش و پرورش