سلسله بازدیدهای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه های عمرانی
1399/02/16
36 بازدید

سلسله بازدیدهای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه های عمرانی 

۱- بازسازی و سنگ فرش پیاده راه خیابان جمهوری 
۲- ایجاد پیاده راه خیابان قوام جنب بقعه آقا سید محمد کیاکلایه ( ضلع شمالی پارک فجر)