شروع آسفالت مسیر بلوار فردوس از ابتدای پل درویشانبر تا میدان شهیدان آذرارجمند در دو لاین رفت و برگشت به مساحت 20000 مترمربع
1396/09/13
535 بازدید

 

شروع  آسفالت مسیر بلوار فردوس  از ابتدای پل درویشانبر تا میدان شهیدان آذرارجمند در دو لاین رفت و برگشت به مساحت 20000 مترمربع