شروع رنگ آمیزی خطوط ایستگاه های تاکسی سطح شهر
1397/02/26
846 بازدید

شروع رنگ آمیزی خطوط ایستگاه های تاکسی سطح شهر توسط واحد زیباسازی و خدمات شهری شهرداری لنگرود.