شستشوی هر روزه خودروهای حمل زباله در واحد موتوری جهت جلوگیری از انتشار آلودگی و مشکلات بهداشتی
1399/10/20
33 بازدید

 شستشوی هر روزه خودروهای حمل زباله در واحد موتوری جهت جلوگیری از انتشار آلودگی و مشکلات بهداشتی