شهردار لنگرود خبر داد؛ آغاز عملیات اجرای پروژه رینگ اتصال میدان شهید املاکی لنگرود به جاده چمخاله
1397/11/27
215 بازدید

 آغاز عملیات اجرای پروژه رینگ اتصال میدان شهید املاکی لنگرود به جاده چمخاله آغاز عملیات اجرای پروژه رینگ اتصال میدان شهید املاکی لنگرود به جاده چمخاله.