صعود 4 نفر به مرحله نیمه نهایی
1398/06/12
117 بازدید

با پایان یافتن مرحله دوم و سوم لیگ پینگ پنگ کارکنان شهرداری لنگرود ، آقایان سید مهدی رجایی ، رشید آراسته،  اسماعیل شعبانزاده و مجید صبوحی به جمع 4 نفر نهایی مسابقات راه یافتند.