ضدعفونی کردن معابر اصلی و محلات سطح شهر
1398/12/16
121 بازدید

ضدعفونی کردن معابر اصلی و محلات سطح شهر با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه پاسداران در شب گذشته