ضدعفونی کردن معابر عمومی و محلات مختلف شهر با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه ناحیه لنگرود
1398/12/15
22 بازدید

 ضدعفونی کردن معابر عمومی و محلات مختلف شهر با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه ناحیه لنگرود

✅محلات هدف : سبزه میدان - چالکیاسر - کاسه گر محله - گمرکات - سالی پاکه - باغ ملی 

‼️شایان ذکر است بدلیل شلوغی مسیرهای اصلی و داخل شهر ، عملیات گندزدایی و ضدعفونی در مسیرهای فرعی و محلات در حال انجام است و در ساعات پایانی شب که از تردد وسایط نقلیه و عبور و مرور شهروندان کاسته میشود ، مسیرهای اصلی نیز ضدعفونی خواهند شد.