عملیات تمیز کاری و پاکسازی محوطه سالن تطهیر آرامستان با همکاری واحد آتش نشانی و امور شهر
1397/05/09
677 بازدید

عملیات تمیز کاری و پاکسازی محوطه سالن تطهیر آرامستان با همکاری واحد آتش نشانی و امور شهر شهرداری لنگرود.