عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای راهنمایی واقع در خیابان شهید عبدالکریمی
1401/03/29
9 بازدید

 در راستای نگهداری تجهیزات ترافیکی ، جلوگیری از فرسودگی ، زنگ زدگی و زیبا سازی سیمای شهری ،  شهرداری لنگرود اقدام به رنگ آمیزی علائم راهنمایی و رانندگی سطح شهر نمود