قابل توجه شهروندان محترم
1399/10/11
208 بازدید

 نصب هرگونه بنر یا داربست با موضوعات مختلف در سطح شهر ، مستلزم‌ دریافت مجوز کتبی از شهرداری است

ایضا نصب داربست بر روی تاسیسات برق (تیر برق ، پست برق ، درختان و...) ممنوع بوده و عواقب هرگونه حادثه یا خسارت احتمالی بر عهده مجری کار می باشد