لایحه بودجه 64 میلیارد تومانی سال 99 شهرداری لنگرود به شورا تقدیم شد
1398/11/16
13 بازدید

سید مهدی رجایی ، شهردار لنگرود  لایحه بودجه 64 میلیارد تومانی سال 99 شهرداری لنگرود به شورا تقدیم شد