لایروبی نهر قدیمی طولازده در راستای پیش بینی و مدیریت بحران (آبگرفتگی معابر)
1398/08/02
138 بازدید

لایروبی نهر قدیمی طولازده در راستای پیش بینی و مدیریت بحران (آبگرفتگی معابر)
این نهر سنتی و عمیق از مسیر خیابان عبدالکریمی به سمت میدان معلم و در ادامه از زیر مغازه های موجود در ابتدای خیابان شریعتی (گلفروشی) به سمت اداره اوقاف و امور خیریه و خیابان نواب صفوی موجود و فعال بوده و در انتها به رودخانه شهر سرازیر میشود