لوله گذاری بلوار کشاورز به طول دویست متر حد فاصل میدان مصلی تا کوچه رسالت با لوله 40 دوبل بتنی
1398/09/04
205 بازدید

ادامه روند لوله گذاری بلوار کشاورز به طول دویست متر  حد فاصل میدان مصلی تا کوچه رسالت با لوله 40 دوبل بتنی از محل اعتبارات شهرداری لنگرود