ما کرونا را شکست می‌دهيم
1398/12/14
27 بازدید

 اجرای هر روزه عملیات شستشو ، پاکسازی و ضد عفونی کردن پمپ بنزین های سطح شهر ، پمپ گازها ، ایستگاه های تاکسی ، خودپردازهای بانک ها و... توسط ستاد پیشگیری شهرداری لنگرود

✅این عملیات بصورت مداوم و تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت