مصطفی طالبی سرپرست شهرداری لنگرود شد
1400/05/14
181 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود ، در اولین جلسه شورای دوره ششم‌ شهر لنگرود و از سوی اعضای شورا جناب آقای مصطفی طالبی بعنوان سرپرست جدید شهرداری لنگرود انتخاب و معرفی شد

پیش از این مهندس علی شفیعی به عنوان سرپرست شهرداری لنگرود مشغول به فعالیت بود