مهار آتش سوزی مغازه های جنب پل خشتی با اقدام به موقع آتش نشانان
1398/10/07
69 بازدید

حضور شهردار لنگرود و نماینده شهرستان پای عملیات اطفای حریق