نصب تابلو به نام دو سردار پرافتخار
1400/05/13
385 بازدید

به گفته مهندس علی شفیعی سرپرست شهرداری لنگرود، تابلو بلوار سردار حق بین و سردار شهید حسین املاکی توسط شهرداری آماده و تابلو شهید املاکی در کنارگذر به سمت رودسر و تابلو سردار حق بین در جاده لیلاکوه نصب شد