نصب تیرهای روشنایی آنتیک در محوطه پیاده راه
1399/09/03
108 بازدید

در ادامه طرح توسعه گردشگری محوطه میدان انقلاب صورت گرفت :