نصب کفپوش جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک فجر
1401/03/30
20 بازدید

در راستای ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک فجر لنگرود،رسیدگی به وضعیت پارک ها و محوطه های بازی از اولویت های مدیریت شهری شهرداری لنگرود می باشد که در این راستا عملیات تعویض و نوسازی کفپوش های محوطه بازی کودکان به جهت امنیت و رفاه حال شهروندان انجام شده است