هفته پنجم مسابقه اطلاعات عمومی ویژه بانوان
1399/04/25
61 بازدید

این برنامه علمی ، فرهنگی با رعایت پروتکل های بهداشتی و در محوطه حیاط شهرداری لنگرود برگزار شده است