همزمان با ایام بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، آزادگان شهرداری لنگرود مورد تکریم قرار گرفتند...
1401/05/30
16 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود، بسان سال‌های گذشته ۳ تن از آزادگان سرافراز بازنشسته شهرداری لنگرود؛ آقایان حسین زاهدی، حسن هادی پور و مصطفی علی عمویی مورد تجلیل سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفتند