همزمان با هفته تکریم وکلا صورت پذیرفت :
1399/12/09
45 بازدید

تقدیر مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و مهندس غلامرضا منصفی "رئیس شورای اسلامی شهر" از کارشناس و متصدی دایره حقوقی شهرداری لنگرود