ویژه برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر همزمان با روز دانش آموز
1401/08/15
57 بازدید

ویژه برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر همزمان با ایام تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز:

برگزاری مسابقه اطلاعات عمومی "از کی بپرسم ؟"در مدرسه نمونه دولتی امام علی (ع)