پایان عملیات روکش آسفالت کوچه جمهوری سی و دوم (دانشگاه پیام نور) به متراژ 2000 متر مربع
1399/04/01
15 بازدید

 شتاب فزاینده نهضت آسفالت در سطح شهر لنگرود و در هوای گرم تابستانی