پیرو مکاتبات ارسالی از استانداری گیلان مبنی بر عدم پذیرش سوابق اجرایی ومدیریتی شهردار منتخب لنگرود
1401/08/04
11 بازدید

پیرو مکاتبات ارسالی از استانداری گیلان مبنی بر عدم پذیرش سوابق اجرایی ومدیریتی شهردار منتخب لنگرود (صادق صادق پور) ،عصر امروز جلسه اضطراری شورای اسلامی شهر باحضور تمامی اعضا برگزار شد وپس از بحث وبررسی مقرر گردید،مراتب درخواست تجدید نظر به شورای حل اختلاف در استانداری گیلان اعلام گردد.