پیگیری برای ورود تجهیزات و دستگاه‌های کارخانه کمپوست از آلمان
1399/12/09
57 بازدید

شهردار لنگرود با بیان اینکه یکی از عملکردهای خوب تیم مدیریت شهری بهبود وضعیت زباله و پیشرفت کارخانه کمپوست بود، افزود: در دو دهه گذشته شاهد دپو و دفن زباله در تالاب کیاکلایه بودیم و وعده‌های برای احداث کارخانه کمپوست داده شد که در دوره اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا حمل روزانه زباله به آلمان لنگه انجام شود که این کار با نظارت شورا و دیگر مسؤولین تاکنون انجام‌شده و ادامه دارد.