کاشت گلهای فصلی در بلوارهای سطح شهر
1394/08/24
1514 بازدید

واحد فضای سبز شهرداری لنگرود کار فضای سبز را در دوبخش احداث و نگهداری انجام میدهد که در این اثنا نگهداری بیشترین حجم کار را بخود اختصاص می دهد که شامل :شخم –وجین-سله کشی-چمن زنی-سمپاشی-آبیاری و هرس درختان و درختچه ها و….می باشد.


در بخش احداث شامل: کاشت درخت و درختچه- نشاء های فصلی-چمن می باشد که در شش ماهه دوم سال ۹۴ کار هرس کلیه درختان معابر شهری با همکاری اداره برق در جهت رفع شاخ و بال درگیر با خطوط نیرو آغاز گردید تا انشاءا…شاهد مشکلات برق برای همشهریان محترم نباشیم .شایان ذکر است در خصوص موضوع احداث کار کاشت نشاءهای فصلی به میزان ۲۶۵ جعبه نشاء(همیشه بهار-بنفشه-میناچمنی-قرنفل)در بلوارهای سطح شهر شامل بلوار حافظ-شهید عبدالکریمی-سعدی-شهید املاکی انجام گرفته است و بلوارهای دیگر نیزدر دست اجرا می باشد.