گزارش تصویری / مدیریت جهادی / شهردار پابه کار و ساعی
1398/11/24
68 بازدید

 به جا مانده از عملیات برف روبی و خدمات رسانی به شهروندان توسط نیروهای ستاد بحران و امکانات لجستیک شهرداری لنگرود در روز 22 بهمن