گواهی پذیرش مقاله علمی سیدمهدی رجایی(شهردار لنگرود) در کمیته علمی دانشگاه تهران
1398/02/23
146 بازدید

گواهی پذیرش مقاله علمی سیدمهدی رجایی(شهردار لنگرود) در کمیته علمی دانشگاه تهران 

 

در این گواهی پذیرش آمده است:


❎ محققان عزیز: میلاد امینی ، علی صفاری راد و سیدمهدی رجایی لنگرودی؛


بدینوسیله گواهی میشود مقاله علمی باعنوان: بررسی نقش مدیریت شهری در سازماندهی،کنترل و جمع اوری پسماند شهری(مطالعه موردی منطقه 22 کلانشهر تهران) جهت ارائه به صورت سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و مهندسی که در 23 اسفند 97 در دانشگاه تهران برگزار شده،مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته است.